THÔNG BÁO TỚI CÁC CỔ ĐÔNG

  • Posted by David Chinh Truong
  • On July 20, 2020
  • 2 Comments
CÔNG TY Glink Art Global Group Địa chỉ:      2114 Senter Road#19, San jose, CA 95112 Liên hệ:   Ms Pandora A.N.Le: +1- 408-609-7218 Hoa Hậu Kelly Kiều: +1 – 714 270-1701 Fax: +1- 408-217-1236 , Email: [email protected] Website:    https://glinkapp.com Kính gửi: Các Cổ đông Công ty Glink Apps International Lời đầu tiên, chúng tôi chân thành cảm […]
Read More