Cuộc đời Nghệ Thuật Đa Màu Sắc của Nghệ Sĩ – Doanh Nhân David Chinh Trương – 1 trái tim ấm áp tình cộng đồng

Cuộc đời Nghệ Thuật Đa Màu Sắc của Nghệ Sĩ – Doanh Nhân David Chinh Trương – 1 trái tim ấm áp tình cộng đồng

Cuộc đời Nghệ Thuật Đa Màu Sắc của Nghệ Sĩ – Doanh Nhân David Chinh Trương – 1 trái tim ấm áp tình cộng đồng

  • On March 25, 2020

David Chinh Trương, Trương Ngọc Chinh, Trương Trọng Chinh, là nhạc sĩ, họa sĩ, doanh nhân – một con người giỏi giang, đặc biệt thú vị và giàu tình cảm.

 

 3

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *